Regulamin i polityka prywatności serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnej PartyLover.pl

1. Definicje

 • Administrator - (także Administrator Danych Osobowych oraz Organizator Konkursów) podmiot odpowiedzialny:
  Vailacom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Polna 42B, 42-622 Świerklaniec, NIP 634-281-29-51, REGON 243-053-407, KRS 0000434570 (Sąd Rejonowy Katowice Wschód - Wydział Gospodarczy). biuro@partylover.pl
 • Serwis - serwis PartyLover.pl (działający pod domenami partylover.pl wraz z SSL) oraz aplikacja mobilna PartyLover,
 • Cookies - małe pliki zapisujące dane ustawień strony, logowania itp., przechowywane dzięki przeglądarce,
 • Rejestracja klasyczna - rejestracja w serwisie z wykorzystaniem loginu i hasła,
 • Rejestracja Facebook - rejestracja w serwisie poprzez portal Facebook.com.


2. Polityka prywatności, ochrony danych osobowych oraz cookies

 • Administrator działa z poszanowaniem prywatności i praw, przysługujących użytkownikom serwisu. Szczególną rolę odgrywa tu ochrona danych osobowych internautów,
 • Szczegółowe informacje, dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności,
 • Dane osobowe, to w myśl art. 6 ust. 1 ustawy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imiona, nazwiska, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, dane dotyczące zachowań zakupowych, danych demograficznych itp.,
 • Gromadzone i przetwarzane są wyłącznie dane osobowe dostarczone dobrowolnie przez użytkowników witryny,
 • Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celach, na które użytkownik wyraził wyraźną zgodę,
 • Użytkownik ma zawsze prawo wglądu do swoich danych i poprawiania ich lub usunięcia,
 • Dane użytkownika chronione są poprzez wielokrotne metody szyfrowania, zamknięty hasłami dostęp do baz danych oraz utrzymywanie ich w certyfikowanych serwerowniach. Hasła dostępu do konta użytkownika (nie dotyczy kont z logowaniem Facebook) są dodatkowo szyfrowane jednostronnie i nie ma możliwości ich odczytania. Hasła dostępu do konta użytkownika z logowaniem Facebook nie są zapisywane (jest to fizycznie niemożliwe, gdyż logowanie odbywa się po stronie serwisu Facebook),
 • Klasyczna rejestracja konta (z wykorzystaniem loginu i hasła) w serwisie nie wymaga potwierdzania adresu e-mail,
 • Użytkownik zarejestrowany klasycznie zostanie poinformowany o możliwości dopisania się do newslettera wraz z linkiem potwierdzającym poprawność podanego adresu e-mail. W momencie kliknięcia użytkownika w link, zostanie on zapisany do otrzymywania wybranych przez siebie informacji,
 • Wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym zostanie wysłany kilka dni po momencie rejestracji klasycznej,
 • W przypadku zignorowania wiadomości lub jej nie dostaczenia, administrator nie wysyła żadnego newslettera na podany adres e-mail,
 • Rejestracja przez portal Facebook jest jednoznaczna z potwierdzeniem swojego adresu e-mail (weryfikacji dokonuje portal Facebook.com),
 • Użytkownik zarejestrowany przez Facebook zgadza się na wysyłkę newslettera oraz na udostępnianie treści na swojej tablicy, jednakże administrator używa opcji tej tylko wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie użytkownika (np. podczas rejestrowania się użytkownika w konkursie),
 • Wyłączenie informacji na tablicy Facebook możliwe jest w każdej chwili poprzez zaznaczenie przy wiadomości "Usuń całą aktywność aplikacji PartyLover.pl". Należy jednak zwrócić uwagę, iż opcja ta jest wymagana do brania udziału w konkursach, korzystania z promocyjnych usług itp.,
 • Użytkownik może wyłączyć newsletter w każdej chwili w ustawieniach serwisu lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości e-mail,
 • Dane nie są widoczne poza systemem administracyjnym, gdzie służą do kontaktu z użytkownikem w przypadku problemów technicznych,
 • Administrator może pod wpływem nacisku organów ścigania ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa, nakaz lub w związku z postępowaniem sądowym,
 • Administrator nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba, że dane te są związane z realizacją umów z tymi podmiotami i są przekazywane za zgodą zainteresowanych,
 • Administrator serwisu gromadzi dane osobowe użytkowników, za pośrednictwem:
  • Formularzy,
   Zawarte w serwisie formularze mogą być wypełnione przez użytkownika w celu skorzystania z oferty witryny, wyszukiwania informacji lub wyrażania opinii.
  • Cookies,
   • Serwis używa plików cookies do zapamiętywania ustawień użytkownika, takich jak wybrane miejscowości, czy języka strony, a także w celu wyświetlania jednorazowo targetowanych informacji dla użytkownika.
   • Pliki cookies są wymagane do logowania w serwisie i uczestniczą w wielu jego procesach, ułatwiając nawigację i korzystanie z serwisu.
   • Serwis używa skryptu do gromadzenia anonimowych statystyk odwiedzalności StatCounter.com (usługa działa na podobnej zasadzie jak Google Analytics), który może dodatkowo umieszczać własne pliki cookie.
   • Serwis używa wtyczek i aplikacji portalu Facebook.com, które dodatkowo mogą tworzyć własne pliki cookie.
   • Serwis używa wtyczki Google Maps do wyświetlania adresów klubów i imprez na mapie, które dodatkowo mogą tworzyć własne pliki cookie.
  • Adresów IP,
   Serwis zapisuje adresy IP użytkowników w celu zliczania unikalnych statystyk wyświetlanych stron, co pomaga w dalszym rowoju serwisu. Dodatkowo adresy IP zapisywane są podczas korzystania z jednorazowych, darmowych ofert wejściówek, w celu uniemożliwienia korzystania z oferty ponownie niezgodnie z regulaminem.
  • Korespondencji e-mail, newsletter, SMS
   Serwis zapisuje informacje dotyczące częstotliwości otwierania newsletterów, w celu wyświetlania jedynie treści interesujących dla użytkownika. Dodatkowe dane podane przez użytkownika w koresponsencji e-mail także mogą zostać zapisane i przetworzone, o ile sytuacja tego wymaga (np. podczas realizacji procesu reklamacji).
  • Reklam
   Serwis zapisuje informacje i preferencje wyświetlanych reklam przez firmę Google i inne podmioty.

3. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),
 • Wszelkie spory i roszczenia związane z usługą rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby administratora.

Pokaż kluby, imprezy i zdjęcia z:

 • {{location.name}} ({{location.Region.name}})

Kraj:

 • {{country.name}}

lub:

Ta strona używa cookies - Więcej informacji
Ta informacja za chwilę zniknie, ale link do naszej polityki prywatności zawsze znajdziesz w stopce.