Przygotuj swój klub na kolejki

Regulamin i polityka cookies

1. Definicje

 1. Usługodawca, Administrator - Vailacom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Polna 42B, 42-622 Świerklaniec, Polska. NIP 634-281-29-51, REGON 243-053-407, KRS 0000434570 (Sąd Rejonowy Katowice Wschód - Wydział Gospodarczy).
 2. Usługobiorca - właściciel lub manager klubu lub festiwalu.
 3. Serwis - strona internetowa PartyLover oraz inne, ewentualne jej subdomeny i powiązane witryny.
 4. Klub - klub muzyczny, bar, pub lub inny lokal dostępny publicznie.
 5. Festiwal - muzyczne wydarzenie masowe organizowane często na otwartych terenach.
 6. Pakiet - określona oferta usług odnawiana co miesiąc.
 7. Liczba HP - liczba punktów wyróżnienia (highlight points). Zależna jest od wybranego pakietu oraz ewentualnych dokupionych punktów. Im wyższa liczba HP, tym klub lub festiwal usługodawcy jest silniej promowany.
 8. Sesja - otwarcie przeglądarki lub aplikacji mobilnej przez unikalnego użytkownika. Każdy użytkownik korzystając z serwisu tworzy nową sesję. Sesja trwa do zamknięcia okna przeglądarki, aplikacji mobilnej lub godziny bez aktywności.
 9. Region użytkownika - lokalizacja ustawiona przez użytkownika lub wykryta automatycznie przez serwis. Może być miastem lub województwem. Np. Warszawa lub Śląsk.
 10. Panelu Zarządzania - panel administracyjny "PartyLover Manager", umożliwiający zarządzanie usługami i klubem, do którego dostęp ma każdy Usługobiorca.

2. Warunki ogólne świadczenia usług

 1. Potencjalny klient (właściciel lub manager klubu lub festiwalu) akceptując niniejszy regulamin podczas rejestracji konta, staje się Usługobiorcą.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na korzyść Usługobiorcy w trakcie trwania aktywnej usługi. Jednorazowa opłata miesięczna za aktywną usługę zobowiązuje Usługodawcę do świadczenia usług na czas jednego miesiąca, przedłużając ten okres o każdą kolejną aktywację (płatność przedłużającą pakiet) Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia usług na korzyść Usługobiorcy, jeśli Usługobiorca promuje treści obraźliwe w stosunku do Usługodawcy lub innych klientów czy użytkowników Usługodawcy. W tym przypadku Usługodawca zwraca proporcjonalną część ewentualnych wpłaconych środków na konto Usługobiorcy.
 4. Usługodawca świadczy usługi zautomatyzowane. Oznacza to, iż Usługobiorca nie musi poświęcać swojego czasu i w żaden sposób uczestniczyć w usługach świadczonych przez Usługodawcę. Usługobiorca może jednak skorzystać z manualnych narzędzi dodatkowych oferowanych przez Usługodawcę.
 5. W momencie rejestracji klubu lub festiwalu, w systemie zostanie utworzone automatycznie konto dla Usługobiorcy. Po weryfikacji danych Usługobiorcy, trwającej do 24 godzin i służącej zapobieganiu podszywania się pod inne podmioty prawne, Usługobiorca otrzyma dane do logowania na podany adres e-mail.
 6. Niezależnie od wybranego pakietu, Usługobiorca otrzymuje dostęp do panelu zarządzania "PartyLover Manager", gdzie ma możliwość zwiększyć lub zmniejszyć posiadany pakiet, zrezygnować z usługi, zwiększyć liczbę HP poprzez dokupienie punktów HP, zarządzać danymi swojego klubu, a także korzystać z aplikacji, usługi i narzędzi udostępnianych przez Usługodawcę.

3. Usługi świadczone w ramach pakietu "Club"

 1. Usługodawca promuje klub lub festiwal Usługobiorcy, czego celem jest zwiększenie liczby klientów na wydarzeniach organizowanych przez Usługobiorcę, zwiększenie rozpoznawalności klubu lub festiwalu, zwiększenie liczby polubień na portalu Facebook.
 2. W ramach pakietu "Club" przydzielona jest liczba HP w wysokości 5 punktów.
 3. Przez pojęcie promowania, Usługodawca w ramach pakietu "Club" zapewnia automatyczną promocję, na którą składa się:
  1. Banner klubu lub festiwalu na stronie głównej oraz pozostałych podstronach, pojawiający się na zmianę z bannerami innych, promowanych klubów/festiwali. Banner rotuje przy każdym odświeżeniu strony. Oznacza to, że jeśli w danym regionie promowanych będzie 5 klubów, banner klubu Usługobiorcy pojawi się miminum raz na 5 kliknięć użytkownika. O kolejności wyświetlania bannerów w sesji decyduje liczba HP. Przykład: w nowo otwartej sesji jako pierwszy banner pojawia się banner klubu lub festiwalu o najwyższej liczbie HP w danym regionie, przy odświeżeniu strony lub zmianie podstrony pojawia się banner kolejnego klubu lub festiwalu. W przypadku, gdy dwa lub więcej klubów posiadają tę samą liczbę HP, kolejność wyświetlania jest losowa. Przykład: dla trzech klubów o tej samej liczbie HP, jako pierwszy pojawi się banner wylosowanego klubu z tych trzech, jako drugi - drugiego wylosowanego klubu, jako trzeci - ostatniego z trzech. Dopiero w dalszej kolejności wyświetlą się bannery klubów o niższych liczbach HP. Losowanie w przypadku tej samej liczby HP jest przeprowadzane za każdym rozpoczęciem nowej sesji lub w przypadku, gdy wszystkie bannery klubów zostały już wyświetlone w sesji użytkownika i wyświetlanie rozpoczyna się od początku.
  2. Maksymalna ocena klubu lub festiwalu (o wartości 5 gwiazdek na 5 możliwych). Ocena ta pozostaje niezależna od recenzji użytkowników.
  3. Automatyczne usuwanie negatywnych recenzji - wszystkie recenzje z ocenami poniżej 3 gwiazdek zostaną usunięte automatycznie. Pozostałe Usługobiorca może usunąć ręcznie w Panelu Zarządzania.
  4. Wyświetlanie klubu/festiwalu na górze list - imprezy promowanego lokalu będą wyświetlane na górze listy, to samo tyczy się lokalu na liście klubów oraz zdjęć i innych materiałów promocyjnych klubu/festiwalu. Dokładna kolejność zależy od posiadanej liczby HP. Oznacza to, że najwyższej na listach będą widoczne kluby o najwyższej liczbie HP. W przypadku dwóch lub więcej klubów o tej samej liczbie HP, ich kolejność wyświetlenia jest losowana przy każdym odświeżeniu podstrony. Przykład: w przypadku 3 promowanych klubów, z których dwa mają liczbę HP równą 10, jeden liczbę HP równą 5, dwa pierwsze kluby będą wyświetlać się naprzemiennie na pierwszym i drugim miejscu w kolejności, trzeci klub pozostanie stale na trzecim miejscu, a za nim dopiero pojawią się wszelkie niepromownae kluby w kolejności kompletnie losowej (przy każdym odświeżeniu strony).
  5. Wyróżnienie na mapach imprez i klubów - klub / festiwal zostanie oznaczony innym kolorem lub ikoną niż kluby niepromowane. Dodatkowo wyświetlone zostanie więcej informacji. Wyróżnienie sprawia wrażenie klubu jako bliższego i wartego uwagi.
  6. Wyświetlanie imprez, zdjęć oraz filmów i automatyczna ich aktualizacja - wszelkie materiały promocyjne umieszczone na oficjalnej stronie Facebook klubu/festiwalu oraz na ewentualnym kanale YouTube będą nieustannie synchronizowane z serwisem i promowane. Warto, by Usługobiorca zapewnił istnienie tych informacji na swojej stronie Facebook. Usługobiorca nie musi niczego ręcznie aktywować, synchronizować, czy dodawać ponownie w panelu serwisu.
  7. Możliwość dołączania użytkowników do wydarzeń - użytkownicy serwisu są zachęcani do dołączania do wydarzeń (imprez). Automatycznie zostaną także dodani na liście gości wydarzenia na Facebooku Usługobiorcy.
  8. Automatyczne newslettery e-mail oraz Facebook - średnio co 30 dni (minimum) zostaną wysłane dostosowane (tzw. targetowane) wiadomości e-mail do wszystkich użytkowników z regionu klubu/festiwalu Usługobiorcy z listą nadchodzących wydarzeń (imprez). Wiadomości takie będą także umieszczane na regionalnej stronie Facebook serwisu. Przykład: co miesiąc użytkownicy ze Śląska zobaczą listę nadchodzących imprez klubu Usługobiorcy z tego samego rejonu. Każdy użytkownik dostanie spersonalizowaną wiadomość, co zapewnia bardzo wysoki poziom otwieralności listów i klikalności. Poza tym informacje o imprezach zostaną wyświetlone na śląskim profilu Facebook serwisu PartyLover. Zestawienie takie zawiera informacje o imprezach wszystkich promowanych klubów w danym regionie, w kolejności zależnej od liczby HP. Im wyższa liczba HP, tym wyżej klub jest widoczny w zestawieniu. W przypadku dwóch lub więcej klubów z tą samą liczbą HP kolejność danego miejsca jest losowana przy wysyłaniu każdej wiadomości (oznacza to, że jeden użytkownik może widzieć klub X na pierwszym miejscu, klub Y na drugim, a inny użytkownik odwrotnie).
  9. Automatyczne pozycjonowanie w Google - serwis Usługobiorcy jest promowany w wyszukiwarce Google. Przykład: serwis jest widoczny w pierwszych wynikach Google pod hasłem "najlepsze imprezy w Katowicach". Najczęstsze frazy używane przez użytkowników do wyszukania klubu także często prowadzą do serwisu Usługobiorcy. Przykładowo dla klubu Energy fraza "Energy 2000 Katowice" wyświetla link do profilu klubu "Energy 2000 Katowice" w serwisie. Usługobiorca nie może zagwarantować najwyższych wyników, jednak gwarantuje pojawienie się linku do profilu klubu w serwisie w wyszukiwarce Google oraz dołoży wszelkich starań, aby klub Usługobiorcy pojawił się na najwyższych pozycjach wyszukiwania w możliwie najkrótszym czasie.
  10. Liderzy opinii - Usługodawca zatrudnia różne grupy wiekowe ludzi w celu prowadzenia dostosowanej promocji portalu. Usługodawca zatrudnia osoby opiniotwórcze, np. cieszące się dużym autorytetem w swojej pracy (np. centra handlowe), mieście (popularne osoby), uczelni (opiniotwórczy i rozpoznawalni studenci), którzy polecają innym ludziom w swojej grupie serwis Usługobiorcy oraz wyróżnione kluby w danym regionie. Jest to tzw. "poczta pantoflowa" i cieszy się świetną skutecznością. Przykładowo lider opinii w Warszawie poleca serwis PartyLover oraz wymienia nazwy wyróżnionych klubów jako najlepsze do odwiedzenia. Użytkownicy wchodząc na serwis PartyLover automatycznie widzą polecone przez lidera kluby w swoim mieście, widniejące na samej górze oraz w postaci bannerów. Niezależnie od swojej grupy społecznej, przeglądają interesujące ich imprezy i wybierają polecony klub.
  Poza automatyczną promocją, Usługodawca zapewnia także zestaw narzędzi przeznaczony dla managerów klubów, w Panelu Zarządzania pod nazwą "PartyLover Manager". Korzystanie z tych narzędzi jest opcjonalne, jednakże skutecznie zwiększa zasięg i siłę promocji, a także pozwala na automatyzację wielu metod promocji, jak np. tworzenie konkursów na portalu Facebook i losowanie nagród. W skład dostępnych narzędzi w pakiecie "Club" wchodzą:
  1. Aplikacje konkursowe Facebook - stale rozwijany przez Usługodawcę zestaw aplikacji konkursowych, które można dodać jako zakładki lub posty na stronie Facebook klubu / festiwalu. Usługobiorca może wybrać jeden lub wiele rodzajów konkursów, polegających np. na polubieniu strony Facebook klubu, udostępnieniu informacji na swojej tablicy, konkursie na najlepsze zdjęcie czy np. głosowaniu na listę przebojów. Nagrody dla zwycięzców przydzielane są automatycznie z ustalonej przez Usługobiorcy puli. Użytkownicy otrzymują informacje o wygranej na email oraz wiadomości SMS ze specjalnym kodem identyfikacyjnym. Nazwiska oraz kody są także przesyłane na wskazane adresy e-mail Usługobiorcy w celu weryfikacji odbioru nagrody. System sam przelicza liczby polubień, udostępnień, a także głosowanie w konkursach. Aplikacje konkursowe zwiększają liczbę polubień strony Facebook klubu/festiwalu.
  2. Zakładki Facebook - zakładki, które Usługobiorca może dodać na stronie Facebook swojego klubu/festiwalu. Obejmują m.in. listy przebojów, galerie zdjęć wymagające polubienia profilu, strony z setami DJów oraz możliwość stworzenia zakładki z własnym kodem HTML. Zakładki Facebook zwiększają liczbę polubień strony Facebook klubu/festiwalu.
  3. Statystyki - system Usługodawcy zbiera statystyki wyświetleń oraz kliknięć profilu klubu/festiwalu Usługobiorcy, jego imprez, galerii i filmów. System pozwala Usługobiorcy obserwować i sprawdzać skuteczność promocji.

4. Usługi świadczone w ramach pakietu "Club Deluxe"

 1. W ramach pakietu "Club Deluxe" przydzielona jest liczba HP w wysokości 10 punktów - dwa razy wyższa niż w przypadku pakietu "Club".
 2. W ramach pakietu "Club Deluxe" świadczone są te same usługi, co w ramach pakietu "Club" oraz dodatkowo:
  1. Automatyczne newslettery Email, Facebook oraz SMS wysyłane są co tydzień - częstsze informowanie o wydarzeniach niż w przypadku pakietu "Club" zwiększa znacznie siłę promocji.
  2. Automatyczne newslettery SMS - użytkownicy regionu klubu Usługobiorcy otrzymują co tydzień listę nadchodzących imprez w formie wiadomości SMS. Jest to najskuteczniejsza forma newsletterów pozwalająca dotrzeć do użytkowników nawet jeśli nie są w danej chwili przy komputerze. W wiadomościach widnieje lista imprez wszystkich promowanych klubów, a ich kolejność zależna jest od liczby HP - im wyższa, tym klub jest wyżej widoczny. W przypadku dwóch lub więcej klubów z tą samą liczbą HP kolejność danego miejsca jest losowana przy wysyłaniu każdej wiadomości (oznacza to, że jeden użytkownik może widzieć klub X na pierwszym miejscu, klub Y na drugim, a inny użytkownik odwrotnie).
  3. Dodatkowe aplikacje - w Panelu Zarządzania przysługują dodatkowe aplikacje dostępne na platformy Facebook oraz Android. Są to m.in. ankiety, które użytkownicy mogą wypełniać online lub na tabletach, przeprowadzane przez obsługę klubu. Ankiety pozwalają dowiedzieć się co użytkownikom się podoba lub nie, co można ulepszyć w klubie Usługobiorcy, a także co zrobić, aby klienci wracali częściej. Ankiety pozwalają także dowiedzieć się jaki procent klientów pojawia się w klubie pierwszy raz, a jaki procent był w klubie już wcześniej.
  4. Aplikacja mobilna na Android, iOS, BlackBerry i Windows Phone - Usługobiorca otrzymuje aplikację mobilną ze swoim logo i nazwą klubu, którą mogą pobrać użytkownicy najpopularniejszych platform mobilnych na smartfony i tablety. Aplikacja wyświetla wszystkie dane klubu, pełny profil, listę najbliższych wydarzeń, galerie zdjęć, filmy, mapę oraz konkursy. Aplikacja mobilna znacznie zwiększa świadomość marki i przywiązanie użytkowników do klubu / festiwalu.

5. Promocja "Pierwszy miesiąc za darmo"

 1. W ramach promocji "Pierwszy miesiąc za darmo" każdy Usługobiorca zarejestrowany w ciągu 24 godzin od wyświetlenia witryny "PartyLover Manager" automatycznie otrzymuje pakiet "Club Deluxe" z pełną funkcjonalnością aktywowany na jeden miesiąc.
 2. Po okresie 14 dni Usługobiorca otrzyma fakturę VAT proforma z terminem płatności do 14 dni, którą może opłacić w celu dalszego korzystania z usługi.
 3. W przypadku braku płatności w określonym terminie, usługa jest automatycznie wyłączana. Usługobiorca może włączyć ją później w każdej chwili opłacając fakturę. Brak opłacenia faktury jest także oznaką rezygnacji z usługi.
 4. Usługobiorca, po upływie promocyjnego miesiąca, może zmienić swój pakiet z "Club Deluxe" na "Club" w swoim Panelu Zarządzania. W tym przypadku zostanie wystawiona nowa faktura VAT proforma.

6. Płatności

 1. Ceny pakietów "Club" oraz "Club Deluxe" różnią się w zależności od kraju, w którym klub/festiwal Usługobiorcy się znajduje. Lokalizacja firmy Usługobiorcy nie ma wpływu na cenę.
 2. Płatności za pakiety usług rozliczane są miesięcznie z góry.
 3. Każdego miesiąca, przed upływem 14 dni do końca usługi, wystawiana jest faktura VAT proforma z terminem płatności 14 dni.
 4. W przypadku korzystania z subskrypcji (PayPal lub płatność kartą), faktura VAT jest automatycznie opłacana.
 5. Rezygnacja z subskrypcji może nastąpić w każdej chwili na życzenie Usługobiorcy poprzez wyłączenie jej w Panelu Zarządzania lub anulowanie jej w systemie PayPal.
 6. Poza subskrypcją, Usługodawca umożliwia płatność przelewami ekspresowymi przez system PayU (Zobacz regulamin PayU).
 7. Akceptowane metody płatności w Polsce to: PayPal, karty płatnicze lub kredytowe Visa, MasterCard lub Maestro, przelewy ekspresowe (Zobacz listę banków) oraz klasyczne przelewy.

7. Reklamacje

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby serwis i powiązane z nim aplikacje dostępne były 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W przypadku przerwy w działaniu serwisu lub powiązanych usług, Usługodawca automatycznie przedłuża okres ważności aktualnego pakietu Usługobiorcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji serwisu i usług oraz tworzenia nowych usług i aplikacji. Na czas aktualizacji lub tworzenia nowych wersji usług i aplikacji, Usługodawca może tymczasowo wyłączyć dostęp do części lub całości danej usługi. Oznacza to, iż w wymienionych przypadkach część usług pakietu Usługobiorcy może zostać wstrzymana na określony czas. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informować o pracach konserwacyjnych, aktualizacjach i modyfikacjach z wyprzedzeniem, podając także przybliżony termin realizacji. W przypadku, gdy dostęp do większej liczby usług jest znacząco ograniczony, Usługobiorca może zgłosić reklamację do Usługodawcy w celu przedłużenia działania pakietu o czas niedostępności usług. Jeśli niedostepność kluczowych usług trwa dłużej niż 30 dni, Usługobiorca może zrezygnować z usługi i otrzymać proporcjonalny zwrot wpłaconej kwoty za okres niedostępności usług.

8. Rezygnacja z usługi

 1. Usługobiorca może zrezygnować z usługi nie opłacając kolejnej wystawionej faktury VAT proforma przez Usługodawcę.
 2. W przypadku pierwszego zakupu usługi, Usługobiorca do 14 dni od zakupienia pakietu może zrezygnować z usługi bez podania przyczyny, otrzymując pełny zwrot płatności. Sytuacja ta nie ma miejsca w przypadku skorzystania z promocji "Pierwszy miesiąc za darmo".

9. Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 1. Administrator działa z poszanowaniem prywatności i praw, przysługujących użytkownikom serwisu (w tym także Usługobiorcom). Szczególną rolę odgrywa tu ochrona danych osobowych internautów.
 2. Szczegółowe informacje, dotyczące ochrony Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba, że dane te są związane z realizacją umów z tymi podmiotami i są przekazywane za zgodą zainteresowanych.
 4. Administrator serwisu gromadzi dane osobowe Usługobiorcy, za pośrednictwem:
  • Formularzy,
   Zawarte w serwisie formularze mogą być wypełnione przez Usługobiorcę w celu skorzystania z oferty witryny, wyszukiwania informacji lub wyrażania opinii.
  • Cookies,
   Serwis używa plików cookies do zapamiętywania ustawień Usługobiorcy, takich jak wybrane miejscowości, czy języka strony, nawigacja, czy logowanie w serwisie. Serwis używa skryptu do gromadzenia anonimowych statystyk odwiedzalności StatCounter.com (usługa działa na podobnej zasadzie jak Google Analytics), który może dodatkowo umieszczać własne pliki cookie.
  • Adresów IP,
   Serwis zapisuje adresy IP Usługobiorcy w celu zliczania unikalnych statystyk wyświetlanych stron, co pomaga w dalszym rowoju serwisu.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z usługą rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.